CÁ CHIÊN

199,000 240,000

CÁ NƯỚNG

125,000

TÔM CHIÊN BỘT

50,000 60,000